Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по археология, висше училище

Description

Code

2310.1.2

Description

Преподавателите по археология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, археологията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преглед и обратна връзка за студентите. Провеждат и академични изследвания в съответната област на археологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

лектор по археология, висше училище

доцент по археология, висше училище

университетска лекторка по археология

хонорувана преподавателка по археология, висше училище

лекторка по археология, висше училище

асистент по археология

хоноруван преподавател по археология, висше училище

гост-преподавател по археология, висше училище

преподавателка по археология, висше училище

старша преподавателка по археология, висше училище

асистент по археология, висше училище

главен асистент по археология

професор по археология

университетски преподавател по археология

доцент по археология

университетска преподавателка по археология

университетски лектор по археология

преподавател по археология, висше училище

старши преподавател по археология, висше училище

гост-преподавателка по археология, висше училище

главен асистент по археология, висше училище

професор по археология, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието