Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

финансов посредник

Description

Code

3311.2

Description

Финансовите посредници извършват финансови пазарни дейности от името на своите клиенти. Те наблюдават ценните книжа, финансовата документация на техните клиенти, пазарните тенденции и условия и други правни изисквания. Планират дейности по покупка и продажба и изчисляват разходите по сделките.

Алтернативен етикет

брокер, финанси

финансов брокер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието