Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, научноизследователска дейност

Description

Code

1223.2.2

Description

Ръководителите на научноизследователска дейност упражняват надзор върху научноизследователските и развойните дейности на изследователски обект, програма или университет. Те помагат на ръководния персонал, координират работните дейности и наблюдават персонала и научноизследователските проекти. Могат да работят в широк кръг от сектори, например в областта на химията, техниката и науките за живота. Ръководителите на научноизследователска дейност могат и да съветват относно научни изследвания и да изпълняват самите научни изследвания.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието