Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник по преработка на риба

Description

Code

7511.2

Description

Работниците по преработка на риба извършват подготовката на риба и ракообразни според разпоредбите в областта на хигиената, безопасността на храните и търговията. Те извършват дейности по обработка на риба, както и дейности по продажба на дребно.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието