Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-фармацевт

Description

Code

3213.1

Description

Помощник-фармацевтите имат общи задължения, като управление на запасите, обслужване на касата или изпълнение на административни задължения. Те работят с инвентара в аптеката под надзора на фармацевт.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието