Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

терапевт, комплементарна медицина

Description

Code

2230.2

Description

Терапевтите в областта на комплементарната медицина използват набор от комплементарни и алтернативни лечения, за да работят едновременно с тялото, съзнанието и духа на клиентите в един цялостен подход. Те предлагат практики и услуги с цел цялостно добро състояние, поддържане на здравето, здравна култура, насърчаване на здравето и превенция на болестите, както и устойчиво лечение на определени заболявания, особено хронични заболявания. Техните практики включват, но не се ограничават до акупунктура, ароматерапия, балнеолечение, хомеопатия, и билкова медицина.

Scope note

Includes people performing Acupuncture, Alexander Technique, Aromatherapy, Art therapy, Autogenic training, Ayurveda, Bach Flower Remedies, Balneotherapy, Bioresonance, Bowen therapy Buyteko, Chi Gung, Craniosacral therapy, Cupping, Feldenkreis, Herbalism, Homeopathy, Hydrotherapy, Hypnotherapy, Iridology, Kinesiology, Macrobiotics, Massage, Music Therapy, Naturopathy, Nerro linguistic programming, Osteopathy, Phythotherapy, Pliates, Plarity therapy, Reflexology, Reiki, Rolfing, Sports massage, Shiatsu, T'ai Chi, Tibetan Medicine, TCM, Yoga. Includes doctors of medicine or other healthcare professionals (e.g. physiotherapist) who perform complementary therapy.

Алтернативен етикет

терапевт, народна медицина

терапевт, интегративна медицина

терапевт, холистична медицина

терапевтка, народна медицина

терапевт, етномедицина

терапевтка, холистична медицина

терапевт, комплементарна (интегративна) медицина

терапевтка, комплементарна (интегративна) медицина

терапевтка, натурална медицина

терапевт, алтернативна медицина

терапевтка, етномедицина

терапевтка, биологична медицина

терапевт, комплементарна медицина

терапевт, нетрадиционна медицина

терапевтка, нетрадиционна медицина

терапевтка, профилактика

терапевтка, индийска Аюрведа

терапевт, източна медицина

терапевтка, неконвенционална медицина

терапевтка, алтернативна медицина

натуропат

терапевт, профилактика

аюрведа терапевт

терапевт, натурална медицина

терапевтка, комплементарна медицина

терапевт, индийска Аюрведа

терапевтка, интегративна медицина

аюрведа терапевтка

терапевт, биологична медицина

терапевт, неконвенционална медицина

терапевтка, източна медицина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието