Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, производство на пружини

Description

Code

8121.6

Description

Операторите за производство на пружини работят с различни видове оборудване и машини, предназначени за производство на различни типове пружини, включително листови, спирални, торсионни, часовникарски, обтягащи и удължаващи пружини.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието