Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, набиране на средства

Description

Code

2432.3

Description

Мениджърите по набиране на средства отговарят за набирането на средства от името на организации, които често са с нестопанска цел, например благотворителни организации. Освен това управляват набраните средства, разработвайки програми за тяхното използване. Те изпълняват различни задачи за набиране на средства, като например развиване на корпоративни партньорства, координиране на кампании, извършени посредством директна поща, организиране на кампании за набиране на средства, свързване с донори или спонсори и снабдяване с приходи от доверителни фондове, фондации и други законоустановени органи.

Алтернативен етикет

мениджър, набиране на средства за благотворителност

консултантка, набиране на средства

консултант, набиране на средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието