Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, корабостроене и кораборемонт

Description

Code

2144.1.10

Description

Инженерите по корабостроене и кораборемонт проектират, строят, поддържат и ремонтират корпуса, механичното и електронното оборудване и помощните системи, например двигатели, помпи, отопление, вентилация и генератори. Те работят върху всички видове плавателни съдове – от плавателни съдове за развлечение до военноморски плавателни съдове, включително подводници.

Алтернативен етикет

инженерка, корабно машиностроене

инженер-корабостроител

инженерка, корабни енергийни системи

военноморски инженер

инженер, корабостроене и кораборемонт

инженерка-корабостроителка

инженер, корабни двигатели

конструкторка, плавателни съдове

консултантка, корабно машиностроене

корабна инженерка

специалист, корабно машиностроене

конструкторка на плавателни съдове

конструктор на плавателни съдове

главна корабостроителка

инженер, морски системи

инженер, корабни системи

инженер, корабно конструиране

морска инженерка

корабен инспектор

съветник, корабно машиностроене

инженер, корабно машиностроене

инженерка, корабни системи

корабен инженер

инженерка, корабни двигатели

инженер, корабни спомагателни системи

инженер, системи на плавателни съдове

инженерка, корабно конструиране

консултант, корабно машиностроене

специалистка, корабно машиностроене

корабна инспекторка

експерт по корабоплаване

морски инженер

инженерка, корабни спомагателни системи

инженерка, морски системи

конструктор, плавателни съдове

експерт, корабно машиностроене

военноморска инженерка

главен корабостроител

инженерка, корабни машини и механизми

инженерка, системи на плавателни съдове

инженер, корабни машини и механизми

инженер, корабни енергийни системи

съветничка, корабно машиностроене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието