Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по информатика, висше училище

Description

Code

2310.1.11

Description

Преподавателите по информатика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, информатиката, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на информатиката, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

университетски лектор по информатика

гост-преподавател по компютърни науки, висше училище

професор по компютърни науки, висше училище

доцент по компютърни науки, висше училище

старши преподавател по информатика, висше училище

университетски преподавател по компютърни науки

доцент по информатика

хоноруван преподавател по информатика, висше училище

старша преподавателка по компютърни науки, висше училище

главен асистент по информатика, висше училище

асистент по компютърни науки

университетска преподавателка по компютърни науки

доцент по компютърни науки

лекторка по компютърни науки, висше училище

университетска лекторка по компютърни науки

гост-преподавателка по информатика, висше училище

главен асистент по компютърни науки

гост-преподавател по информатика, висше училище

преподавателка по компютърни науки, висше училище

асистент по информатика

професор по компютърни науки

университетска преподавателка по информатика

старши преподавател по компютърни науки, висше училище

преподавателка по информатика, висше училище

професор по информатика

гост-преподавателка по компютърни науки, висше училище

главен асистент по компютърни науки, висше училище

хонорувана преподавателка по компютърни науки, висше училище

преподавател по информатика, висше училище

преподавател по компютърни науки, висше училище

лектор по компютърни науки, висше училище

професор по информатика, висше училище

университетски лектор по компютърни науки

лектор по информатика, висше училище

асистент по информатика, висше училище

хонорувана преподавателка по информатика, висше училище

старша преподавателка по информатика, висше училище

доцент по информатика, висше училище

университетска лекторка по информатика

хоноруван преподавател по компютърни науки, висше училище

асистент по компютърни науки, висше училище

университетски преподавател по информатика

лекторка по информатика, висше училище

главен асистент по информатика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието