Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, двигатели на моторни превозни средства

Description

Code

8211.5.2

Description

Монтажниците на двигатели на моторни превозни средства сглобяват и инсталират сглобяеми части, за да правят двигатели на моторни превозни средства, напр. двигатели на дизелово гориво, газ, бензин и електрически двигатели. Те преглеждат спецификациите и техническите чертежи, за да определят указанията за материалите и за монтажа. Проверяват и изпитват двигателите и отхвърлят неизправни компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието