Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

агроном

Description

Code

2132.2

Description

Агрономите предоставят консултантски услуги на дружества, земеделски кооперации, производители на агрономични посеви и производители на градинарски култури за отглеждането на хранителни култури. Те изучават науката, технологията и бизнеса, свързани с отглеждането на растения. Те изследват посевите и извършват опити, за да подобрят добивите от посевите и производството на фермите. Агрономите проучват и най-ефективните начини за прибиране на реколтата и отглеждане на растения.

Алтернативен етикет

помолог

агроном, селекция и семепроизводство

агрономка, технически култури

агроном, полевъдство

специалистка ловно стопанство

агроном, лозарство, градинарство и овощарство

агрономка, агрохимия и почвознание

агроном, агрохимия и почвознание

агрономка

помоложка

агрономка, тропическо земеделие

агрономка, поливно земеделие и борба с ерозията

агрономка, цветопроизводство

агроном, растителна защита

агроном, поливно земеделие и борба с ерозията

специалист ловно стопанство

агрономка, агроекология

агрономка, селекция и семепроизводство

агрономка, полевъдство

агроном, тропическо земеделие

агроном, цветопроизводство

агрономка, растителна защита

агроном, агроекология

агроном, технически култури

агроном

агрономка, лозарство, градинарство и овощарство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието