Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, развитие на търговията

Description

Code

2422.18

Description

Служителите, занимаващи се с развитието на търговията, разработват и прилагат политики в областта на търговията, както за вътрешните пазари, така и за международния внос и износ. Те анализират вътрешните и чуждестранните пазари с цел насърчаване и утвърждаване на бизнес операции и гарантират, че търговските процедури са в съответствие със законодателството и предприятията са защитени от нарушения.

Алтернативен етикет

служител, търговско развитие

служителка, икономическо развитие

служителка, развитие на международната търговия

служителка, развитие на въшната търговия

служител, развитие на въшната търговия

служител, развитие на международната търговия

директорка, развитие на търговията

служител, икономическо развитие

директор, развитие на търговията

старша служителка, развитие на търговията

служител по политиката на внос и износ

служителка, търговско развитие

старши служител, развитие на търговията

служител, развитие на търговията

служителка по политиката на внос и износ

директорка по политиката на внос и износ

директор по политиката на внос и износ

служителка, развитие на търговията

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието