Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, енергия от възобновяеми източници в морето

Description

Code

2149.9.5

Description

Инженерите в областта на енергията от възобновяеми източници в морето проектират и осъществяват надзор върху инсталирането на централи и оборудване за производство на енергия в морето. Те проучват и изпитват различни места, за да открият най-продуктивното местоположение, да гарантират успешното изпълнение на плана на проекта и да нанесат необходимите корекции или да предоставят целеви съвети. Инженерите в областта на енергията от възобновяеми източници в морето изпитват оборудване, като например лопатки на вятърни турбини, генератори, използващи енергията на приливите и отливите, и генератори, използващи енергията на вълните. Те разработват стратегии за по-ефективно производство на енергия и устойчивост на околната среда.

Алтернативен етикет

ORE инженерка

морски инженерка по възобновяема енергия

морски инженер по възобновяема енергия

ORE инженер

инженер по хидродинамика

инженер по възобновяема морска енергия

инженерка по възобновяема енергия в океана

инженерка по хидродинамика

инженер по възобновяема енергия в океана

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието