Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по лингвистика, висше училище

Description

Code

2310.1.23

Description

Преподавателите по лингвистика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, лингвистиката, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели
при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на лингвистиката, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

професор по лингвистика

лектор по лингвистика, висше училище

гост-преподавател по езикознание, висше училище

преподавател по лингвистика, висше училище

хонорувана преподавателка по лингвистика, висше училище

асистент по приложна лингвистика, висше училище

преподавател по езикознание, висше училище

хонорувана преподавателка по езикознание, висше училище

гост-преподавател по лингвистика, висше училище

университетски преподавател по приложна лингвистика

асистент по езикознание

университетска преподавателка по езикознание

асистент по приложна лингвистика

старша преподавателка по приложна лингвистика, висше училище

асистент по езикознание, висше училище

старши преподавател по приложна лингвистика, висше училище

лектор по езикознание, висше училище

асистент по лингвистика, висше училище

доцент по приложна лингвистика

хонорувана преподавателка по приложна лингвистика, висше училище

гост-преподавател по приложна лингвистика, висше училище

главен асистент по лингвистика

доцент по езикознание, висше училище

доцент по лингвистика

университетски лектор по приложна лингвистика

университетска преподавателка по лингвистика

асистент по лингвистика

хоноруван преподавател по езикознание, висше училище

университетски лектор по лингвистика

преподавателка по езикознание, висше училище

професор по езикознание

университетска лекторка по езикознание

лекторка по лингвистика, висше училище

университетски преподавател по езикознание

главен асистент по езикознание, висше училище

професор по приложна лингвистика, висше училище

лекторка по приложна лингвистика, висше училище

главен асистент по лингвистика, висше училище

гост-преподавателка по приложна лингвистика, висше училище

доцент по приложна лингвистика, висше училище

преподавателка по лингвистика, висше училище

старши преподавател по лингвистика, висше училище

гост-преподавателка по лингвистика, висше училище

старша преподавателка по езикознание, висше училище

университетска лекторка по приложна лингвистика

университетска лекторка по лингвистика

лектор по приложна лингвистика, висше училище

лекторка по езикознание, висше училище

професор по езикознание, висше училище

главен асистент по приложна лингвистика

преподавателка по приложна лингвистика, висше училище

хоноруван преподавател по лингвистика, висше училище

професор по приложна лингвистика

преподавател по приложна лингвистика, висше училище

главен асистент по езикознание

доцент по лингвистика, висше училище

университетска преподавателка по приложна лингвистика

университетски преподавател по лингвистика

главен асистент по приложна лингвистика, висше училище

доцент по езикознание

професор по лингвистика, висше училище

старши преподавател по езикознание, висше училище

университетски лектор по езикознание

хоноруван преподавател по приложна лингвистика, висше училище

гост-преподавателка по езикознание, висше училище

старша преподавателка по лингвистика, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието