Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

фитнес инструктор

Description

Code

3423.2

Description

Фитнес инструкторите насърчават физическата активност на нови и настоящи членове на клуба чрез фитнес упражнения, отговарящи на техните потребности. Те предоставят инструкции по физическа подготовка на отделни лица, като използват оборудването, или на групи чрез класове по физическа подготовка. Както индивидуалните инструктори, така и инструкторите на групи, имат за цел насърчаване и осигуряване на безопасни и ефективни упражнения.  В зависимост от конкретната ситуация може да са необходими допълнителни знания, умения и компетенции.

Scope note

Includes group fitness instructor.

Алтернативен етикет

фитнес инструктор

фитнес инструкторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието