Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

енергиен одитор

Description

Code

3112.1.5

Description

Енергийните одитори определят енергийните характеристики на сградите. Те създават сертификат за енергийни характеристики (СЕХ), който показва какво е прогнозното потребление на енергия на даден имот. Освен това дават съвети как да се подобри опазването на енергията.

Алтернативен етикет

енергиен одитор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието