Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

координатор на зелено кафе/координаторка на зелено кафе

Description

Code

1321.1

Description

Координаторите на зелено кафе организират и управляват операциите, извършвани от работниците в заводите за кафе, и планират функционирането на машините, които смесват различни видове зелени зърна.

Алтернативен етикет

координатори на зелено кафе

координаторка на зелено кафе

координаторки на зелено кафе

координатор на зелено кафе

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието