Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, електроцентрала

Description

Code

1219.5.3

Description

Ръководителите на електроцентрали упражняват надзор върху дейността на електроцентралите, които произвеждат и транспортират енергия. Те координират производството на енергия в завода и наблюдават изграждането, работата и поддръжката на преносните и разпределителните мрежи и системи.

Алтернативен етикет

главен технолог, ядрена централа

главен технолог, ядрен енергиен блок

ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала

ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието