Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, контрол в предприятие за преработка на газ

Description

Code

3133.1.4

Description

Операторите по контрол в предприятие за преработка на газ наблюдават обработката на газ за комунални и енергийни услуги чрез контролиране на компресори и друго оборудване за обработване, за да гарантират нормална работа. Те упражняват надзор върху поддръжката на оборудването и извършват изпитвания, за да открият проблеми или отклонения и да гарантират качеството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието