Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси

Description

Code

2355.4

Description

Преподавателите по театрално изкуство в занимания по интереси преподават на учениците за развлечение различните театрални жанрове и драматични форми на изразяване, например комедия, трагедия, проза, поезия, импровизация, монолози, диалози и др. Те предоставят на учениците представа за театралната история и репертоар, но най-вече се фокусират върху подход, основан на практиката, чрез който помагат на учениците в експериментирането с и овладяването на различни драматични стилове и техники на изразяване и ги насърчават да разработят свой собствен стил. Те избират артисти, режисират и продуцират пиеси и други представления и координират техническата продукция и употребата на декор, реквизит и костюми на сцената.

Алтернативен етикет

главен учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

главна учителка, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси

преподавателка, театрално изкуство в занимания по интереси

старша учителка, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

старши учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител, театрално изкуство в занимания по интереси

учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка, театрално изкуство в занимания по интереси

учителка, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка по театър

учител по театър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието