Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

окачествител на продукти

Description

Code

7543.8

Description

Окачествителите на продукти извършват превантивен и оперативен контрол на качеството на продуктите и суровините. Те проверяват, окачествяват и оценяват материалите на различни етапи, за да се уверят, че съответстват на желания стандарт, и ако е необходимо, връщат продукта за поправка или подобрение. Работят в дружества и промишлени съоръжения, за да гарантират, че произведените стоки отговарят на стандартите за качество.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието