Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на вестници, списания и канцеларски материали

Description

Code

5223.7.29

Description

Специализираните продавач-консултанти на вестници, списания и канцеларски материали продават вестници и канцеларски материали като химикалки, моливи, хартия и други в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на вестници, списания и канцеларски материали

специализиран продавач-консултант на вестници, списания и канцеларски материали

продавач на вестници, списания и канцеларски материали

продавач-консултант на вестници, списания и канцеларски материали

продавач-консултантка на вестници, списания и канцеларски материали

продавачка на вестници, списания и канцеларски материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието