Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен механик, кораб

Description

Code

3151.2

Description

Главните механици на кораба отговарят за всички технически операции на плавателния съд, включително за инженерните, електрическите и механичните отделения. Те са началници на цялото машинно отделение, което се намира на борда на кораба. Носят цялата отговорност за всички технически операции и оборудване на борда на кораба. Главните механици на кораба си сътрудничат в областта на сигурността, оцеляването и здравеопазването на борда, наблюдават прилагането на националните и международните стандарти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието