Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

вътрешен одитор

Description

Code

2411.1.2

Description

Вътрешните одитори следят одитния персонал, планирането и докладването и преглеждат автоматизираните одитни работни документи на одитния екип, за да осигурят спазването на методологията на дружеството. Те изготвят доклади, оценяват общите одитни и оперативни практики и съобщават откритията си на висшето ръководство.

Алтернативен етикет

вътрешна одиторка

вътрешен одитор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието