Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

изпълнител на поръчки в склад

Description

Code

9333.8.1

Description

Изпълнителите на поръчки в склад подготвят поръчки ръчно. Те вземат поръчки и ги подават на платформата за обработка, а в търговския сектор ги предават на клиентите. Очаква се те да изпълняват поръчки за изпращане, като вземат под внимание количеството и вида на определените стоки и се съобразяват с критериите за качество, установени от фирмата. Те сглобяват различни видове стоки за товарене и транспортират поръчки до места за товарене, както е посочено от надзорния орган. Обикновено подреждат палети със стоки на ръка и носят отговорност за опаковането на изделията в палета с цел безопасност по време на преместването и гарантиране на целостта на палета.

Алтернативен етикет

работник, изпълнение на поръчки в склад

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието