Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, обработка чрез потапяне

Description

Code

8122.6

Description

Операторите за обработка чрез потапяне настройват и обслужват резервоари за потапяне, които са машини за полагане на покрития, проектирани да осигуряват на обработени по друг начин изделия трайно покритие чрез потапянето им в резервоар със специфична боя, консервант или разтопен цинк.

Scope note

Includes dip tank operators.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието