Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, скенер

Description

Code

7321.1.4

Description

Операторите на скенер обслужват скенери. Те подават печатни материали в машината и настройват устройствата за управление — нейните или на контролен компютър — за да получат сканиране с най-висока резолюция.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието