Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, недвижими имоти под наем

Description

Code

3334.4

Description

Ръководителите на недвижими имоти под наем организират лизинга или отдаването под наем на кооперации и недвижими имущества, които не са съвместни владения, и освен това ръководят персонала, занимаващ се с наеми. Те произвеждат, проследяват и управляват подаването на депозити и документи за лизинг. Освен това осъществяват надзор над извършването на лизинг и изготвят годишни и месечни бюджети за наем. Те също така активно популяризират наличните свободни места, за да привлекат нови обитатели, показват недвижимите имоти на потенциални наематели и присъстват при сключването на договори между собствениците и наемателите, когато работят с частна собственост.

Алтернативен етикет

директор на агенция за недвижими имоти под наем

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието