Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

оператор, предпечат

Description

Code

7321.1.3

Description

Операторите на предпечат създават предпечатни проби или извадки на това как ще изглежда готовият продукт. В много договори за печат клиентът решава именно на този етап дали отпечатването може да бъде извършено, както е планирано. Тъй като процесите за отпечатване на пробите се различават от използваните накрая, пробите винаги са с приблизителна точност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието