Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

модел

Description

Code

5241.1

Description

Моделите позират пред творци в областта на визуалните изкуства като ориентир или вдъхновение за тяхното творчество. Работят с художници, които извършват актово рисуване, рисуване с бои, изработване на скулптури или създаване на фотографии. Това са професионални модели, които използват своето тяло като обект на художественото творчество.

Алтернативен етикет

артистичен модел

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието