Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник-механик, оптомеханика

Description

Code

3115.1.14

Description

Техниците-механици по оптомеханика си сътрудничат с инженери при разработването на оптомеханични устройства, например оптични таблици, деформиращи се огледала и оптични стойки. Техниците-механици по оптомеханика изграждат, инсталират, изпитват и поддържат прототипи на оптомеханично оборудване. Те определят изискванията за материали и монтаж.

Scope note

Excludes people performing engineering activites related to optoelectronics.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието