Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

творчески директор

Description

Code

2431.7

Description

Творческите директори управляват екипа, който отговаря за създаването на обяви и реклами. Те контролират целия творчески процес. Творческите директори представят проектите на своя екип на клиента.

Алтернативен етикет

творчески директор

артистична директорка

артистичен директор

художествен ръководител

художествена ръководителка

творческа директорка

художествена директорка

художествен директор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието