Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, правна служба

Description

Code

1349.21.1

Description

Ръководителите на правни служби упражняват надзор върху общото управление на служба за правни услуги. Те не само се стремят към най-висока ефикасност и ефективност при предоставянето на правни услуги и консултации, но и координират екип от професионално обучени специалисти. Те управляват различните профили на клиентите и приспособяват правните услуги към техните нужди.

Алтернативен етикет

директор, дирекция „Правна“

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието