Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

разследващ журналист

Description

Code

2642.1.6

Description

Разследващите журналисти проучват и пишат статии относно криминални прояви за вестници, списания, телевизия и други медии. Те провеждат интервюта и присъстват на съдебните заседания.

Алтернативен етикет

разследваща репортерка

разследващ репортер

разследващ журналист

разследващ кореспондент

разследваща журналистка

разследваща кореспондентка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието