Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, управление на човешките ресурси

Description

Code

2423.3

Description

Експертите по управление на човешките ресурси разработват и изпълняват стратегии, които помагат на техните работодатели да изберат и задържат на работа персонала с подходящи квалификации в съответния бизнес сектор. Те набират персонал, подготвят обявите за работа, провеждат събеседвания и съставят списъци с избрани кандидати, преговарят с агенциите по заетостта и определят условията на труд. Освен това служителите, отговарящи за човешките ресурси, администрират заплащането, преглеждат заплатите и дават консултации във връзка с обезщетенията и трудовото право. Те организират възможности за обучение с цел повишаване на ефективността на служителите.

Алтернативен етикет

коуч, учене през целия живот

служителка, набиране на персонал

специалист по развитие на персонала

специалист, управление на човешките ресурси

обучителка по професионални компетенции

обучител по професионални компетенции

специалистка, управление на човешките ресурси

администраторка, управление на персонала

служител, набиране на персонал

служител, човешките ресурси

служителка, човешките ресурси

обучителка по професионални умения

обучител по професионални умения

специалистка по развитие на персонала

експерт, управление на персонала

администратор, управление на персонала

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието