Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по политиката в областта на общественото здравеопазване

Description

Code

2422.12.12

Description

Служителите по политиката в областта на общественото здравеопазване разработват и прилагат стратегии за подобряване на политиката за здравеопазване на общността. Те съветват правителствата за промени в политиките и откриват проблемите в настоящите политики в областта на здравеопазването.

Алтернативен етикет

служител по политиката в областта на общественото здравеопазване

служителка по политиката в областта на общественото здравеопазване

служител по политиката в областта на общественото здраве

служителка по политиката в областта на общественото здраве

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието