Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, дигитални изкуства

Description

Code

2166.5

Description

Специалистите по дигитални изкуства създават изкуство с помощта на цифровата технология като съществена част от творческия процес. Цифровото изкуство обикновено се създава с компютри или по-специализирано цифрово оборудване. Можем да му се наслаждаваме с помощта на едни и същи инструменти, споделяно по интернет или с помощта на по-традиционни медии.

Алтернативен етикет

специалист, 3D дигитални изкуства

дигитална ваятелка

компютърен художник

дигитален скулптор

дигитален ваятел

дигитален художник

цифров скулптор

дигитален дизайнер и аниматор

художник, 3D мат пейнтинг

дигитална композиторка

цифров композитор

компютърна художничка

приложна специалистка, специални ефекти

приложен специалист, дигитални специални ефекти

дигитална художничка

художничка, електронни игри

специалистка, 3D дигитални изкуства

дигитална скулпторка

художник, компютърно генерирани изображения

цифрова художничка

специалист, компютърни изкуства

специалист, 3D мат пейнтинг

цифрова скулпторка

приложен специалист, специални ефекти

художничка, цифрова среда

цифров художник

приложна специалистка, дигитални специални ефекти

художник, електронни игри

художник, дигитални изкуства

дигитален композитор

специалист, дигитални изкуства

художничка, дигитални изкуства

цифрова ваятелка

дигитална дизайнерка и аниматорка

художничка, компютърно генерирани изображения

художник, цифрова среда

цифрова композиторка

цифров ваятел

специалистка, дигитални изкуства

специалистка, 3D мат пейнтинг

художничка, 3D мат пейнтинг

специалистка, компютърни изкуства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието