Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социален работник за работа с лица, злоупотребяващи с вещества

Description

Code

2635.3.24

Description

Социалните работници за работа с лица, злоупотребяващи с вещества, предоставят помощ и консултации на хора с проблеми, свързани със злоупотребата с вещества. Те наблюдават техния напредък, застъпват се за тях и извършват кризисни интервенции и групова терапия. Освен това помагат на пациентите да се справят с последиците от употребата на тютюн, алкохол или наркотици за развлечение, които могат да бъдат също толкова проблемни, колкото безработицата, физическите или психичните разстройства и бедността.

Алтернативен етикет

социален работник за работа с лица, злоупотребяващи с наркотични вещества

социален работник за работа с лица, злоупотребяващи с вещества

социална работничка, злоупотреба с вещества

социална работничка за работа с хора, злоупотребяващи с вещества

социална работничка за работа с лица, злоупотребяващи с алкохол

социален работник, злоупотреба с наркотични вещества

спонсор

консултант, злоупотреба с наркотични вещества и алкохол

консултантка, злоупотреба с наркотични вещества

социална работничка, злоупотреба с наркотични вещества и алкохол

социална работничка за работа с лица, злоупотребяващи с наркотични вещества и алкохол

социален работник за работа с лица, злоупотребяващи с наркотични вещества и алкохол

социален работник за работа с хора, злоупотребяващи с вещества

социален работник за работа с лица, злоупотребяващи с алкохол

социален работник, злоупотреба с вещества

социален работник, злоупотреба с алкохол

консултантка, злоупотреба с алкохол

социален работник, злоупотреба с наркотични вещества и алкохол

консултант, злоупотреба с наркотични вещества

социална работничка за работа с лица, злоупотребяващи с наркотични вещества

консултант, злоупотреба с алкохол

социален работник, зависимости към различни вещества

спонсорка

социална работничка за работа с лица, злоупотребяващи с вещества

социална работничка, злоупотреба с алкохол

консултантка, злоупотреба с наркотични вещества и алкохол

социална работничка, зависимости към различни вещества

социална работничка, злоупотреба с наркотични вещества

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието