Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

Description

Code

2141.4.2

Description

Инженерите по производствено планиране, прогнозиране и развитие разглеждат и оценяват резултатите от производството, извършват анализ на данните и идентифицират недостатъчно ефективните производствени системи. Те търсят дългосрочни или краткосрочни решения, планират подобрения в производството и оптимизации на процесите.

Алтернативен етикет

съветничка, производствено проектиране

специалист, производствено планиране, прогнозиране и развитие

инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

експерт, технология на производството

съветник, технология на производството

инженерка, планиране и управление на производството

консултантка, технология на производството

специалистка, производствено планиране, прогнозиране и развитие

консултант, планиране и управление на производството

консултантка, производствено планиране, прогнозиране и развитие

производствена инженерка

производствен инженер

специалист, планиране и управление на производството

консултант, производствено проектиране

специалист, технология на производството

специалистка, технология на производството

съветничка, производствено планиране, прогнозиране и развитие

експерт, производствено проектиране

съветничка, технология на производството

консултант, технология на производството

съветничка, планиране и управление на производството

инженерка, производствено планиране, прогнозиране и развитие

съветник, планиране и управление на производството

съветник, производствено проектиране

инженер-технолог

инженерка-техноложка

специалистка, планиране и управление на производството

консултантка, производствено проектиране

експерт, производствено планиране, прогнозиране и развитие

инженер, планиране и управление на производството

консултантка, планиране и управление на производството

консултант, производствено планиране, прогнозиране и развитие

съветник, производствено планиране, прогнозиране и развитие

експерт, планиране и управление на производството

специалистка, производствено проектиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието