Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машини за сбиване на конуси

Description

Code

7223.23

Description

Операторите на машини за сбиване на конуси настройват и обслужват ротационни машини за сбиване на конуси, предназначени за изменяне на кръгли обработваеми детайли от черни и цветни метали в желаната форма, като първо ги сбиват до по-малък диаметър посредством силата на натиск на две или повече матрици, след което ги етикетират с помощта на ротационно щамповане – процес, с който се избягва загубата на излишния материал.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието