Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отчетник, стоково-материални запаси

Description

Code

4321.1

Description

Отчетниците на стоково-материални запаси проследяват продуктите, съхранявани в складове за превоз до магазини, търговци на едро и отделни клиенти. Те проверяват инвентара и поддържат документацията.

Алтернативен етикет

специалист, инвентаризация на стоково-материални запаси

инвентарчик

отчетник, инвентаризация

отчетник, материални запаси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието