Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

контрольор, багажи

Description

Code

4323.3

Description

Контрольорите на багажи проследяват придвижването на багажа на летищата, за да гарантират своевременно пристигане на багажа на съответната дестинация. Те обменят информация с отговорниците за управление на багажа, за да гарантират спазването на разпоредбите и прилагането на правилни решения. Контрольорите на багажи анализират и поддържат документация за въздушните данни, пътниците и придвижването на багажа, както и отговарят за създаването и разпространението на ежедневни отчети по отношение на нуждите на персонала, опасностите, свързани с безопасността, необходимостта от поддръжка и докладите за инциденти. Те осигуряват атмосфера на сътрудничество и разрешават конфликти.

Алтернативен етикет

координатор, багажен поток

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието