Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

телекомуникационен техник/телекомуникационна техничка

Description

Code

3522.1

Description

Телекомуникационните техници внедряват, поддържат и контролират телекомуникационна система, която осигурява взаимодействие между техниката за комуникация на данни и гласовата комуникация, например телефон, видеоконференция, компютър и системи за гласова поща. Те също така участват в проектирането, производството, конструирането, поддръжката и ремонта на телекомуникационните системи. Телекомуникационните техници предоставят техническо съдействие при проучването и разработването на телекомуникационно оборудване.

Алтернативен етикет

администратор на телекомуникации

телекомуникационна администраторка

телекомуникационни администратори

администраторка на телекомуникации

телекомуникационен администратор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието