Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, омаганяване на памук

Description

Code

8151.1

Description

Операторите за омаганяване на памук извършват операции по омаганяване за отделяне на памучните влакна от семената. Те обслужват преси за балиране и махат обработените бали от магана. Извършват поддръжка на машината и осигуряват гладко протичане на операциите по обработка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието