Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

асистент, човешки ресурси

Description

Code

4416.1

Description

Асистентите в областта на човешките ресурси осигуряват съдействие във всички процеси на усилията, полагани от управляващите човешки ресурси. Те помагат при подготовката на процедурите за набиране на персонал чрез предварителен преглед на автобиографии и стесняване на избора до най-подходящите кандидати. Извършват административни задачи, подготвят съобщения и писма и представят в таблици резултатите от проучванията и оценките, извършени от отдела.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието