Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

банков мениджър, връзки с клиенти

Description

Code

2412.4.1

Description

Банковите мениджъри по връзки с клиенти запазват и разширяват съществуващите и бъдещите отношения с клиентите. Те използват техники за кръстосани продажби, за да съветват и продават различни банкови и финансови продукти и услуги на клиентите. Освен това ръководят цялостните взаимоотношения с клиентите и отговарят за оптимизирането на бизнес резултатите и удовлетвореността на клиентите.

Алтернативен етикет

банков мениджър

мениджър, връзки с индивидуални клиенти

мениджър, отношения с частни клиенти

експерт, банка/финансова/платежна институция

банков мениджър, връзка с клиенти

мениджър, връзки с корпоративни клиенти

експерт, платежна институция

експерт, банка

частна банкерка

личен финансов съветник

банкова служителка за връзка с клиента

мениджър, отношения с корпоративни клиенти

мениджър, персонално консултативно банкиране

експерт, финансова институция

мениджър, корпоративно консултативно банкиране

лична финансова съветничка

мениджър, корпоративни клиенти

мениджър, отношения с бизнес клиенти

мениджър, отношения с индивидуални клиенти

частен банкер

мениджър, връзки с клиенти по финансови продукти

банков служител за връзка с клиента

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието