Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по математика, висше училище

Description

Code

2310.1.24

Description

Преподавателите по математика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, математиката, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на математиката, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

доцент по математика, висше училище

преподавател по математика, висше училище

университетска лекторка по математика

асистент по математика

лекторка по математика, висше училище

преподавателка по математика, висше училище

старша преподавателка по математика, висше училище

доцент по математика

гост-преподавателка по математика, висше училище

професор по математика

университетски преподавател по математика

гост-преподавател по математика, висше училище

главен асистент по математика

хоноруван преподавател по математика, висше училище

асистент по математика, висше училище

лектор по математика, висше училище

хонорувана преподавателка по математика, висше училище

главен асистент по математика, висше училище

професор по математика, висше училище

университетска преподавателка по математика

университетски лектор по математика

старши преподавател по математика, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието