Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

художествен ръководител

Description

Code

1349.3

Description

Художествените ръководители отговарят за програмата на артистичен проект или културна организация. Те отговарят за стратегическата визия, видимостта и качеството на всички видове артистични дейности и услуги, например театрални и танцови компании. Художествените ръководители управляват и персонала, финансите и политиките.

Scope note

Excludes venue programmer.

Алтернативен етикет

артистичен директор

артистичен ръководител

артистична ръководителка

главен художествен ръководител

главен художествен ръководител, театрален

главна художествена ръководителка

главна художествена ръководителка, театрална

художествена ръководителка

художествена ръководителка, театрална

художествен директор

художествен ръководител

художествен ръководител, театрален

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието