Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

социален работник за работа с лица с увреждания

Description

Code

2635.3.22

Description

Социалните работници за работа с лица с увреждания предоставят консултации на лица, които имат вродени малформации или тежки последици, причинени от заболявания, злополуки и изгаряния. Те им помагат да се справят с личните, социалните и професионалните проблеми. Оценяват личните нужди на клиентите, разработват планове за рехабилитация, вземат участие в обучението и помагат на хората, които се намират в процес на рехабилитация, с намирането на работа.

Алтернативен етикет

консултант, рехабилитационна подкрепа

консултантка, рехабилитационна подкрепа

приложен специалист по трудова терапия

приложна специалистка по трудова терапия

рехабилитатор

рехабилитаторка

рехабилитационен социален работник

рехабилитационна социална работничка

социален работник, рехабилитационна подкрепа

социален работник за работа с лица с увреждания

социална работничка, рехабилитационна подкрепа

социална работничка за работа с лица с увреждания

специалист, рехабилитационна подкрепа

специалистка, рехабилитационна подкрепа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието