Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социален работник за работа с лица с увреждания

Description

Code

2635.3.22

Description

Социалните работници за работа с лица с увреждания предоставят консултации на лица, които имат вродени малформации или тежки последици, причинени от заболявания, злополуки и изгаряния. Те им помагат да се справят с личните, социалните и професионалните проблеми. Оценяват личните нужди на клиентите, разработват планове за рехабилитация, вземат участие в обучението и помагат на хората, които се намират в процес на рехабилитация, с намирането на работа.

Алтернативен етикет

рехабилитационна социална работничка

приложна специалистка по трудова терапия

консултант, рехабилитационна подкрепа

приложен специалист по трудова терапия

социална работничка за работа с лица с увреждания

социална работничка, рехабилитационна подкрепа

рехабилитатор

консултантка, рехабилитационна подкрепа

специалистка, рехабилитационна подкрепа

специалист, рехабилитационна подкрепа

рехабилитационен социален работник

социален работник, рехабилитационна подкрепа

социален работник за работа с лица с увреждания

рехабилитаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието